ΕΦΚΑ

Τσεκάρετε σήμερα λογαριασμούς: Ο ΕΦΚΑ επιστρέφει χρήματα έως και 11.377 ευρώ σε χιλιάδες επαγγελματίες

Την Παρασκευή, 1η Δεκεμβρίου 2023, πραγματοποιείται η τέταρτη από τις διαδοχικές καταβολές, ποσού 6.643.246,21 ευρώ, που αφορά στην επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών κλάδων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας για τα…

Read more